פעילויות לקידום הסטודנט

המרכז לקידום ופיתוח ההוראה מרכז ומתאם מספר פרויקטים שמטרתם לתמוך בציבור הסטודנטים במכללה ולקדמם.

הפרויקטים המרכזיים הם:

  • קורסים לפיתוח מיומנויות למידה וחשיבה המועברים לסטודנטים בשנתם הראשונה במכללה - כל סטודנט מחוייב בקורס אחד מתוך מגוון רחב של קורסים העוסקים בהקניית כלים שונים להצלחה בלימודים האקדמיים.
  • פרויקט ראשי קבוצות מציע סדנאות המלוות קורסי יסוד ומועברות על-ידי סטודנטים עמיתים משנים מתקדמות. הסדנאות מועברות בקבוצות קטנות ובדגש על למידה פעילה והקניית מיומנויות למידה, ונועדו לתמוך בסטודנטים הנתקלים בקשיים, בקורסים שהם מרובי נכשלים.
  • טיפול בסטודנטים שהם במצב אקדמי לא תקין (מאל"ת) במהלך שני סמסטרים רצופים; תהליך הטיפול כולל שני שלבים עיקריים: אבחון מקצועי מקיף של מקור הקשיים, ולאחריו, מתן המלצות והפנייה למגוון אמצעי תמיכה בסטודנט.
  • תמיכה בסטודנטים בעלי צרכים מיוחדים נעשית במסגרת מרכז טכנולוגיה מסייעת; בנוסף מציע המרכז אפשרות לאבחון קשיי למידה בשיטת האבחון הדינמי על-פי פויירשטיין ואף במתן ייעוץ והכוונה לסטודנטים בעלי הישגים נמוכים הנמצאים במצב אקדמי לא תקין.
  • תמיכה בסטודנטים מהמגזר הערבי והצ'רקסי הכוללת חונכות אישית-חברתית לסטודנטים חדשים, סדנאות במקצועות בסיס, ליווי סטודנטים במאל"ת, סיוע לסטודנטים בעלי קשיי למידה.

פעילויות המרכז השונות מלוות במעקב שוטף ובמחקר.