מחלקת שמורים

מחלקת השמורים נמצאת בתוך מחלקת ההשאלה, מאחורי הדלפק. נשמרים בה ספרים שתדירות השימוש בהם גבוהה, בהתאם לבקשת המרצים או להחלטת צוות הספרייה.

ספרים אלה מסומנים בפס שחור, וניתנים לאיתור ולזיהוי בקטלוג הספרייה.
הספרים המסומנים ברשומת הקטלוג ע"י אוסף שמורים נמצאים במחלקה זאת.
הערת "שמור" בפרטי העותקים מציינת את מספר העותק הנמצא במחלקה.

תנאי השאלת ספרים שמורים שונים מאלה של הספרים האחרים. ספרים אלה ניתנים לשימוש בספרייה בלבד, ולהשאלה רק עם הפקדת כרטיס סטודנט תקף.
משך ההשאלה הינו ממועד סגירת הספרייה עד 8:00 בבוקר, שעת פתיחת הספרייה, או לסוף שבוע, מיום ו', באותם תנאים.

יש להחזיר ספרים שמורים בשעה 8:00 בבוקר בדלפק ההשאלה, ולקבל את כרטיס הסטודנט.
על הספרים לחזור בשעה זאת לשימושם של קוראים אחרים. זכויות השאלה יישללו מקורא שיאחר בהחזרת ספר שמור למשך שבוע ימים.

תהליך הזמנת ספרים שמורים ע"י הקורא דומה לתהליך הרגיל של הזמנת ספרים, פרט לצורך לציין בטופס ההזמנה גם את מספר העותק המיוחד השמור, בנוסף למספר הפריט.
מומלץ לציין על ההזמנה את העובדה שהספר שמור, וכן לוודא שאין הזמנה נוספת של קורא אחר למועד המבוקש.

לרשות המרצים טופס להזמנת תדפיס אלקטרוני . הקישו כאן לצפייה בטופס, להדפסתו ולמילויו.
אפשר גם לשלוח את פרטי ההזמנה בדואר אלקטרוני באתר זה, אל הספרייה.