תכנית יום העיון

09:45-10:15 התכנסות והרשמה
10:15-10:30 ברכות
10:30-12:30 עקרונות ללמידה יעילה - דיון בהנחיית ד"ר מיקלה דיפיטרו,
מרכז אברלי למצוינות בהוראה, אונ' קרנגי -מלון, ארה"ב
הדיון יתקיים באנגלית
12:30-14:00 ארוחת צהרים
14:00-16:30 שיח בנושא פעילות מרכזי הוראה ולמידה בארץ
 ד"ר ניצה דוידוביץ, גב' שרה מטלון וגב' יעל צור, מכללת אריאל,
תרומתה של יחידה לפיתוח והערכה אקדמית לאיכות ההשכלה הגבוהה - חקר מקרה
 גב' רוני אוריון, אוניברסיטת חיפה,
שיפור מיומנויות למידה והתמודדות עם חרדת בחינות
 מר שלמה ברנדשפיגל, אוניברסיטת תל-אביב,
הצגת אתר המרכז לקידום ההוראה
 ד"ר פיליפ הרולד, אוניברסיטת רוברט מוריס,
RMU's Center for Student Success
 פרופ' ג'וזף יאנלי, אוניברסיטת רוברט מוריס,
Laboratory Intensive Experientail Engineering Programs
at Robert Morris University
 ד"ר שרה קלימן, מכללת אורנים,
מעיין - מרכז משאבים עיון והנחיה
 גב' פנינה נוימן, ד"ר איתמר שבתאי, המכללה למנהל,
רשות ההוראה - המסלול האקדמי המכללה למנהל
 ד"ר  מירי שחם וד"ר אורית הרשקוביץ, המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה,
סדנאות מונחות סטודנטים לפיתוח הלמידה העצמית בקורסים מרובי נכשלים
 גב' נועה ניר, גב' עפרה הרץ, האוניברסיטה הפתוחה,
הקניית כישורי למידה ושילובם בעשייה אקדמית - הקמת פורום עמיתים

הדיון יתקיים בתרגום סימולטני לאנגלית