מרכזי מחקר

עידוד המחקר, שנקבע כיעד מרכזי בפעילות המכללה, מתבטא בגידול משמעותי של התקציבים למחקר, במענקי הצטיינות לחמישית מחברי הסגל ובהפחתת שעות הוראה. בנוסף לכך, פועלים במכללה שני מרכזי מחקר וחברה ליישום מחקרים:
 
מרכז הגליל למחקר מתמטיקה שימושית:  נוסד ב־ 1998 ע"י היחידה למתמטיקה, במטרה לממש את פוטנציאל המחקר המתמטי לקידום פרויקטים הנדסיים בתעשייה.  פעילות המרכז נעשית תוך שיתוף פעולה מחקרי עם מוסדות רבים בארץ ובחו"ל, ביניהם הטכניון, אוניברסיטאות ת"א, בן גוריון ובר-אילן, מכון ויצמן, אוני'  מרילנד ואוני' קליפורניה בארה"ב, האקדמיה למדעים בוורשה-פולין ועוד.  מיום הקמתו ארגן המרכז סדנאות וכנסים בינלאומיים, בהם הרצו מתמטיקאים מובילים מיותר מעשרים מדינות.

מרכז קרנט בישראל (CRANET)  מנוהל ע"י המעבדה למידע ומשאבי אנוש באוני' בר אילן וע"י המחלקה להנדסת תעשייה וניהול באורט בראודה.  קרנט הינו גוף מדעי בינלאומי, המאגד מוסדות אקדמיים וארגונים מעשרות מדינות, במטרה לספק תמונת מצב עדכנית בתחום ניהול משאבי האנוש בעולם.