תכנית לפי מושבים

 

Accelerated Design
Dr. Pavel Grabov, VP ALD Ltd, Israel

Statistical Methods for Sensitivity Testing
Prof. David Steinberg, Department of Statistics and Operations research, Tel Aviv University, Israel


מדידת איכות שיתוף הפעולה בין שותפים אסטרטגיים וביצירת ערך משותפת
(Value Co-creation)
ד"ר יובל כהן, ד"ר שי רוזנס, אפקה - המכללה האקדמית להנדסה בתל-אביב, ישראל


When the surgeon does not cut straight.
Delta method and bootstrap to model rare events and to estimate a proportion when no event is observed.
Bernard G Francq1, Olivier Cartiaux2,
1Université Catholique de Louvain, Institute of Statistics, Biostatistics and Actuarial Sciences, Belgium,
1Robertson Centre for Biostatistics, University of Glasgow, Glasgow, UK,
2Université Catholique de Louvain, Institut de Recherche Expérimentale et Clinique, Computer Assisted and Robotic Surgery, Belgium

 

Session A1

Quality Research

Chair – Dr. Diamanta Benson-Karhi

Auditorium –
EF building, official language - English

יישום EFQM במכללה האקדמית אורט בראודה
ד"ר יאיר מעין, המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה, כרמיאל, ישראל

הערכה עצמית במוסדות להשכלה גבוהה – הווה וחלום לעתיד
אבנר הלוי, מיכל דלויה, אוניברסיטת חיפה, חיפה, ישראל

האיכות מהווה דיסציפלינה אקדמית עצמאית
פרופ' עמוס נוטע1 , פרופ' דורון זילברשטיין2
1המכון הטכנולוגי חולון, חולון, ישראל
2אוניברסיטת וולדן, ארה"ב

הערכת אפקטיביות ההכשרה של בוגרי בתי-ספר ציבוריים לעומת פרטיים ללימודים באקדמיה
נוי שניר, מיכל דלויה, אבנר הלוי, אוניברסיטת חיפה, חיפה, ישראל

Session A2

איכות במוסדות להשכלה גבוהה

Chair - Dr. Dafna Beeri

VIP –
EF building, official language - Hebrew

מאפייני מגדר ודרישות הכרחיות להצלחתה של מערכת ניהולאיכות בארגון
ד"ר דפנה בארי וינד1, פזית קורן2
1מגמת איכות, החוג לסטטיסטיקה, אוניברסיטת חיפה, חיפה, ישראל
2העמותה לתפנית בחינוך

תהליכים רציונליים של קבלת החלטות כמרכיב מרכזי בתפיסת האיכות ובשירות מכוון לקוח בארגונים
יהודה הופמן, ייעוץ ופיתוח ארגוני, NovaSight

"שמים את המתנדבים במרכז"
ירובעל רוג1, אלפסי מתן2
1ראש מטה בעבר, מנהל קמפוס הדרכה, רפאל, חיפה, ישראל
2מפתח הדרכה, מטה רפאל. סטודנט לתואר שני, ניהול מערכות חינוך, אוניברסיטת חיפה

שיפור תוצאות ללקוח על בסיס מתודולוגיה EFQM
ש. אנקר, ע. אייל, ח. אברהם
הקריה למחקר גרעיני, נגב; ת.ד: 9001

Session B1

Chair –Mrs.Chava Scher

איכות תהליכים ארגונים

Auditorium
–EF building, official language – Hebrew

בדיקות אי ודאות המדידה במערכת אולטרסונית""SNAKE
למדידה של פגמים בחלקים מחומרים מרוכבים.
איליה גמר, Elbit Systems-Cyclone, הנדסת איכות ואמינות בתעשיות האלקטרוניקה, כרמיאל

פיתוח ויישום מדיניות אחזקה מונעת ואחזקה חזויה
ד''ר פאבל גראבוב1, ד"ר איתי נגרין2
1סמנכ''ל ALD,
2סגן מנהל מחלקת הנדסת איכות ALD

שיפור הערכת אמינות המערכת ע"י שימוש במודל אינטגרטיבי של ניהול הסיכונים הטכניים, נתוני אמינות (ספקים וניסיון העבר) ומדדים למורכבותה של המערכת
ענאן חלבי1 , רון קנת2 , לאורה סצרדוטה3
1המחלקה למתמטיקה, אוניברסיטת טורין, איטליה
2חברת KPA והמחלקה למתמטיקה, אוניברסיטת טורין, איטליה
3המחלקה למתמטיקה, אוניברסיטת טורין, איטליה

האם ניתן לחזות אמינות ציוד מכאני בתנאי סביבה שונים מאלה שלגביהם היא ידועה?
שמואל סלע, M.Sc, CRE, CQE

Session B2

RAMST וניתוח סיכונים

Chair –Mr. Dov Peri

VIP
–EF building, official language – Hebrew

הרצון לפתח מול הצורך לפקח - חדשנות טכנולוגית וסדר פנימי בארגון – הידורו שניהם יחדיו?
הרשטיק מנשה, מיתווים לשיפור סביבה טכנולוגית ארגונית, הר רותם 25 כ"ס ישראל

כלים נבחרים להרחבת ארגז הכלים בניהול איכות
ד"ר יובל כהן, אפקה - המכללה האקדמית להנדסה בתל-אביב, ישראל

הטמעת LEAN בארגון בינלאומי
כרמית ברדוגו כהן, קלא טנקור, ת"ד ,143 מגדל העמק 23100, ישראל

הפחתת שיעור הזיהומים הנרכשים ביחידת טיפול נמרץ כללי נשמתי
לבנה יעקובסון, אלכס סמוקבלוב, אמיל אגא, פיראס דאוד, לילך-שמע דידי, מסעד ברהום, מחול ניקולא, משרד הבריאות - המרכז הרפואי לגליל, נהריה, ישראל

Session B3

Quality Tools

Chair –Dr. Shuki Dror

Room 505
-EF building, official language – Hebrew