טפסים לראשי קבוצות

טופס נוכחות בסדנה

כרטיס עובד

זכאות לתנאים פנסיוניים

ראשי קבוצות שיעבירו סדנה בפעם הראשונה מתבקשים למלא כרטיס עובד ולצרף צילום של ת.ז.  או כרטיס סטודנט

כרטיס עובד יש למלא בתחילת כל שנה (אם מעבירים סדנה).

דיווח שעות סדנה יש למלא בטופס המקוון עד ה-5 בכל חודש.
טופס נוכחות בסדנה יש למלא בכל מפגש עם הסטודנטים ולמסור בסוף הסמסטר.