תקצירים

ד"ר ניצה דוידוביץ, גב' שרה מטלון וגב' יעל צור, המרכז האוניברסיטאי אריאל
תרומתה של היחידה לפיתוח והערכה אקדמית לאיכות ההשכלה הגבוהה – חקר מקרה

גב' רוני אוריון, אוניברסיטת חיפה
שיפור מיומנויות למידה והתמודדות עם חרדת בחינות

מר שלמה ברנדשפיגל, אוניברסיטת תל-אביב
הצגת אתר המרכז לקידום ההוראה

Prof. Philip Harold, Robert Morris University,
RMU’s Center for Student Success
Prof. Joseph Iannelli,RobertMorrisUniversity,
Laboratory Intensive Experimental Engineering Programs at RMU

ד"ר  שרה קלימן, מכללת אורנים
מעיין – מרכז משאבים עיון והנחיה

גב' פנינה נוימן, ד"ר איתמר שבתאי, המכללה למנהל
רשות ההוראה – המסלול האקדמי המכללה למנהל

ד"ר אורית הרשקוביץ, ד"ר  מירי שחם, ד"ר אורנה מילר, ד"ר  מיכל מעוז, המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה
סדנאות מונחות סטודנטים לפיתוח הלמידה העצמית בקורסים מרובי נכשלים

גב' נועה ניר, גב' עפרה הרץ, האוניברסיטה הפתוחה
הקניית כישורי למידה ושילובם בעשייה אקדמית - הקמת פורום עמיתים