קורסים מתמטיים ללימודי הנדסה

המחלקה למתמטיקה מעניקה תשתית מתמטית ברמה גבוהה המהווה יסוד איתן לכל לימודי ההנדסה במכללה. להלן הקורסים המתמטיים הניתנים ע"י אנשי המחלקה. בלחיצה על שם הקורס ניתן לקבל את התוכן המקוצר. פרטים נוספים מפורסמים באתרי האינטרנט הנמצאים במערכת  MOODLE .
 רשימת הקורסים
מספר הקורס
שם הקורס
הקורס נפתח במחלקה
11001
מתמטיקה שימושית עבור הנדסת ביוטכנולוגיה, הנדסת מכונות והנדסת תעו"נ
11002
מתמטיקה שימושית עבור הנדסה אופטית, הנדסת חשמל ואלקטרוניקה ומתמטיקה שימושית
11102
מתמטיקה שימושית עבור הנדסת מערכות מידע והנדסת תכנה
11020
מתמטיקה שימושית עבור הנדסת מערכות מידע והנדסת תכנה
11003
מתמטיקה שימושית עבור הנדסת ביוטכנולוגיה, הנדסת מכונות והנדסת תעו"נ
11004
מתמטיקה שימושית עבור הנדסה אופטית, הנדסת חשמל ואלקטרוניקה, הנדסת תוכנה והנדסת מערכות מידע ומתמטיקה שימושית
11005
מתמטיקה שימושית עבור הנדסת ביוטכנולוגיה, הנדסת מכונות, והנדסת תעו"נ
11006
מתמטיקה שימושית עבור הנדסה אופטית, הנדסת חשמל ואלקטרוניקה, הנדסת תוכנה והנדסת מערכות מידע ומתמטיקה שימושית
11101
מתמטיקה שימושית עבור כל המחלקות להנדסה
11121
הנדסת חשמל ואלקטרוניקה (גם עבור הנדסה אופטית)
11122
הנדסת חשמל ואלקטרוניקה (גם עבור הנדסה אופטית)
11123
הנדסת חשמל ואלקטרוניקה (גם עבור הנדסה אופטית)
11129
הנדסת תכנה
11133
הנדסת מכונות
11136
הנדסת ביוטכנולוגיה
11137
הנדסת תעשייה וניהול (גם עבור הנדסת מערכות מידע)
11150
הנדסת חשמל ואלקטרוניקה
11151
הנדסת חשמל ואלקטרוניקה