קורסי קיץ למועמדים תשע"ח


הרינו להביא לידיעתכם, כי קורסי קיץ למועמדים לשנה"ל תשע"ח יתקיימו בין החודשים אוגוסט – אוקטובר 2017.

אנו ממליצים להשתתף בקורסי הקיץ. עמידה בהם בהצלחה תקל באופן משמעותי את עומס הלימודים בסמסטר א' וכן תכין אתכם טוב יותר לקורסים האקדמיים הניתנים בסמסטר זה.

ניתן להירשם לקורסי הקיץ באמצעות תחנת המידע למועמד באתר המכללה (שם משתמש וסיסמה כפי שמופיע באישור ההרשמה) -
מתעניינים ונרשמים

אין בהשתתפות, בהצלחה או בכישלון בקורס זה או אחר משום התחייבות המכללה לקבל מועמד ללימודים במכללה.

1. מכינת ריענון בקורס "מבוא למתמטיקה אקדמית" ובקורס "מבוא לפיזיקה אקדמית" תינתן במסגרת המכינה הקדם אקדמית במכללה. מועמדים המבקשים ללמוד תכנית לימודים מלאה הכוללת את שני קורסי המבוא במקביל, רשאים להגיש בקשה לסיוע בתשלום שכר לימוד על בסיס אמות מידה כלכליות – חברתיות.

2. קורס "מבוא למתמטיקה אקדמית" למבקשים ללמוד קורס זה בלבד:
היקף הקורס כ – 60 שעות. (קורס זה אינו מהווה תחליף לדרישות הקבלה במתמטיקה כפי שפורטו בידיעון תשע"ח ומיועד למועמדים להנדסת מכונות וביוטכנולוגיה בלבד).
הקורס יתקיים במסגרת המכינה הקדם אקדמית בין התאריכים 24.09.17-06.08.17
•פטור מקורס "מבוא למתמטיקה אקדמית" – מי שהשיג/ה בבחינת הבגרות במתמטיקה ציון 70 לפחות ברמה של 5 יח"ל או ציון 80 לפחות ברמה של 4 יח"ל.  עלות הקורס: 800 ש"ח.

3.קורס "מבוא לפיזיקה אקדמית" למבקשים ללמוד קורס זה בלבד:
היקף הקורס כ – 84 שעות. (קורס זה אינו מיועד למועמדים להנדסת חשמל ואלקטרוניקה ואינו מהווה תחליף לציון הבגרות בפיזיקה כפי שנדרש בידיעון תשע"ח). הקורס יתקיים במסגרת המכינה הקדם אקדמית בין התאריכים 24.09.17-06.08.17
עלות הקורס: 1000 ש"ח.

•פטור מקורס "מבוא לפיזיקה אקדמית" - מי שהשיג/ה בבחינת הבגרות בפיזיקה ציון 75 לפחות ברמה של 5 יח"ל.
לימודי המבואות הנ"ל הינם חובה לכל המתקבלים ללימודי הנדסה במסגרת תכנית הלימודים.


מועמדים הפטורים מהקורסים הנ"ל ומעוניינים להשתתף בהם חייבים בכל המטלות בקורס ועמידה בהצלחה בבחינות הסופיות.

4.קורס כימיה – פרונטלי למועמדים להנדסת ביוטכנולוגיה אשר לא נבחנו בבחינת בגרות בכימיה בהיקף של 3 יח"ל או שנבחנו וציונם נמוך מ –60 ,יינתן בתשלום במסגרת המכינה בין התאריכים: 20.10.17-27.09.17 הקורס יתקיים בימים א'-ו' בשעות 14:30-08:30.
עלות הקורס: 1300 ש"ח.
 
לפרטים ובירורים ניתן לפנות למזכירות המכינה במייל mechina@braude.ac.il  או בטלפון: 04-9901972/3/833/814

 
5.קורס כימיה מקוון – (41005) למועמדים להנדסת ביוטכנולוגיה אשר לא נבחנו בבחינת בגרות בכימיה בהיקף של 3 יח"ל או שנבחנו וציונם נמוך מ – 60 יינתן בתשלום ויתקיים בתאריכים 19.10.17-03.09.17.  לפרטים נוספים.
עלות הקורס: 1500 ש"ח.

6.קורס מיומנויות למידה וחשיבה
"כלים להצלחה בלימודים" (11955). רשאים להירשם אלו שהתקבלו לשנת הלימודים תשע"ח ואשר שילמו מקדמה ע"ח שכר לימוד.
מספר המקומות מוגבל.  לפרטים נוספים
עלות הקורס: 400 ש"ח.

7.קורסי אנגלית כשפה זרה
הסיווג לקורסי אנגלית נקבע ע"פ הציון באנגלית בבחינה פסיכומטרית/אמי"ר/אמיר"ם.
קורסי הקיץ יתקיימו בין התאריכים 08.08.17 – 03.10.17
אנגלית טרום בסיסי: מציון 84-70 - בימים שני ושלישי בין השעות 12:30 – 16:30 ובימי חמישי בין השעות 13:45 – 17:30 עלות הקורס: 2000 ש"ח.

אנגלית בסיסי: מציון 99-85 - בימים שני ושלישי בין השעות 12:30 – 16:30 ובימי חמישי בין השעות 13:45 – 17:30 עלות הקורס: 1850 ש"ח.

אנגלית מתקדמים א': מציון 119-100 – בימים שני ושלישי בין השעות 12:30 – 16:30 עלות הקורס: 1600 ש"ח.

אנגלית מתקדמים ב': מציון 133-120 (הקורס ניתן רק במהלך שנת הלימודים).

פטור מאנגלית: מציון 134 ומעלה.

סטודנט המסווג לרמה מסוימת צריך ללמוד במהלך הלימודים את כל הקורסים באנגלית החל מהרמה אליה סווג ועד (כולל) הקורס "אנגלית מתקדמים ב'".

מועמד שאין ברשותו ציון בבחינת סיווג או שציונו נמוך מ – 70 אינו רשאי להירשם לקורס אלא חייב להבחן בבחינת סיווג (אמי"ר/אמיר"ם).

מועמדים להנדסת חשמל ואלקטרוניקה, הנדסת תעשייה וניהול והנדסת מכונות נדרשים לעמוד בתנאי המינימום באנגלית לפני תחילת הלימודים
תאריך אחרון לרישום לקורסי אנגלית: 09.08.17

לפרטים נוספים נא לפנות ליחידה לאנגלית במכללה (04-9901832)

מבחן סיווג לרמות באנגלית:
מועמדים בעלי דיפלומת הנדסאי, אשר אין בידם תוצאת הבחינה הפסיכומטרית, יסווגו על פי מבחן אמיר"ם באנגלית (פרטים ביחידה לאנגלית).

לרישום לקורסים דרך תחנת המידע למועמד


הערה: המכללה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מועד הקורסים במידת הצורך.
פתיחת הקורסים מותנית במספר מספיק של נרשמים לכל קורס.