קורסי קיץ למועמדים תשע"ט


הרינו להביא לידיעתכם, כי קורסי קיץ למועמדים לשנה"ל תשע"ט יתקיימו בין החודשים אוגוסט – אוקטובר 2018.

אנו ממליצים להשתתף בקורסי הקיץ. עמידה בהם בהצלחה תקל באופן משמעותי את עומס הלימודים בסמסטר א' וכן תכין אתכם טוב יותר לקורסים האקדמיים הניתנים בסמסטר זה.

ניתן להירשם לקורסי הקיץ באמצעות תחנת המידע למועמד באתר המכללה (שם משתמש וסיסמה כפי שמופיע באישור ההרשמה) -
מתעניינים ונרשמים

אין בהשתתפות, בהצלחה או בכישלון בקורס זה או אחר משום התחייבות המכללה לקבל מועמד ללימודים במכללה.

1. קורס "מבוא למתמטיקה אקדמית":
היקף הקורס כ – 60 שעות. (קורס זה אינו מהווה תחליף לדרישות הקבלה במתמטיקה כפי שפורטו בידיעון תשע"ט).
הקורס יתקיים בין התאריכים 08.10.18-12.08.18
  עלות הקורס: 800 ש"ח.

2. קורס "מבוא לפיזיקה אקדמית":
היקף הקורס כ – 84 שעות. (קורס זה אינו מיועד למועמדים להנדסת חשמל ואלקטרוניקה ואינו מהווה תחליף לציון הבגרות בפיזיקה כפי שנדרש בידיעון תשע"ט). הקורס יתקיים  בין התאריכים 08.10.18-12.08.18
 
עלות הקורס: 1000 ש"ח.
לפרטים נוספים

•פטור מקורס "מבוא לפיזיקה אקדמית" - מי שהשיג/ה בבחינת הבגרות בפיזיקה ציון 75 לפחות ברמה של 5 יח"ל.
לימודי המבואות הנ"ל הינם חובה לכל המתקבלים ללימודי הנדסה במסגרת תכנית הלימודים.


מועמדים הפטורים מהקורסים הנ"ל ומעוניינים להשתתף בהם חייבים בכל המטלות בקורס ועמידה בהצלחה בבחינות הסופיות.
 
 4. קורס כימיה מקוון – (41005) למועמדים להנדסת ביוטכנולוגיה אשר לא נבחנו בבחינת בגרות בכימיה בהיקף של 3 יח"ל או שנבחנו וציונם נמוך מ – 60 יינתן בתשלום ויתקיים בתאריכים 12.10.18-26.08.18.  
עלות הקורס: 1500 ש"ח.
לפרטים נוספים


5 .קורסי אנגלית כשפה זרה
הסיווג לקורסי אנגלית נקבע ע"פ הציון באנגלית בבחינה פסיכומטרית/אמי"ר/אמיר"ם.
קורס הקיץ יתקיים בין התאריכים 12.08.18– 08.10.18
 
אנגלית מתקדמים א': מציון 119-100 – בימים שני ושישי בין השעות 08:30 – 12:20
 
עלות הקורס: 1600 ש"ח
לפרטים נוספים
 
סטודנט המסווג לרמה מסוימת צריך ללמוד במהלך הלימודים את כל הקורסים באנגלית החל מהרמה אליה סווג ועד (כולל) הקורס "אנגלית מתקדמים ב'".

 יש לסיים את כל קורסי האנגלית עד סוף שנה ב'

 
לפרטים נוספים נא לפנות ליחידה לאנגלית במכללה (04-9901832)

מבחן סיווג לרמות באנגלית:
מועמדים בעלי דיפלומת הנדסאי, אשר אין בידם תוצאת הבחינה הפסיכומטרית, יסווגו על פי מבחן אמיר"ם באנגלית (פרטים ביחידה לאנגלית).

לרישום לקורסים דרך תחנת המידע למועמד
 
תאריך אחרון לרישום לקורסי הקיץ: 01.08.2018


הערה: המכללה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מועד הקורסים במידת הצורך.
פתיחת הקורסים מותנית במספר מספיק של נרשמים לכל קורס.