קורסי קיץ למועמדים תש"ף

הרינו להביא לידיעתכם, כי קורסי קיץ למועמדים לשנה"ל תש"ף יתקיימו בין החודשים אוגוסט – אוקטובר 2019.

אנו ממליצים להשתתף בקורסי הקיץ. עמידה בהם בהצלחה תקל באופן משמעותי את עומס הלימודים בסמסטר א' וכן תכין אתכם טוב יותר לקורסים האקדמיים הניתנים בסמסטר זה. 

ניתן להירשם לקורסי הקיץ באמצעות תחנת המידע למועמד באתר המכללה (שם משתמש וסיסמה כפי שמופיע באישור ההרשמה)
תחנת מידע למועמד

אין בהשתתפות, בהצלחה או בכישלון בקורס זה או אחר משום התחייבות המכללה לקבל מועמד ללימודים במכללה.

1. קורס "מבוא לפיזיקה אקדמית":

היקף הקורס כ – 84 שעות. (קורס זה אינו מיועד למועמדים להנדסת חשמל ואלקטרוניקה ואינו מהווה תחליף לציון הבגרות בפיזיקה כפי שנדרש בידיעון תש"ף).
הקורס יתקיים בין התאריכים 27.09.19-12.08.19
עלות הקורס: 1250 ₪.

ניתן לבחור בין שתי האפשרויות הבאות:

•ימים א', ב', ד' בין השעות 12:20-08:30
•ימים א', ב', ד' בין השעות 19:50-15:50

בחינת מועד א': 03.10.2019
בחינת מועד ב': 22.10.2019

•פטור מקורס "מבוא לפיזיקה אקדמית" - מי שהשיג/ה בבחינת הבגרות בפיזיקה ציון 75 לפחות ברמה של 5 יח"ל.

מועמדים הפטורים מהקורסים הנ"ל ומעוניינים להשתתף בהם חייבים בכל המטלות בקורס ועמידה בהצלחה בבחינות הסופיות.

2. קורס כימיה מקוון – (41005) למועמדים להנדסת ביוטכנולוגיה אשר לא נבחנו בבחינת בגרות בכימיה בהיקף של 3 יח"ל או שנבחנו וציונם נמוך
מ – 60. הקורס יינתן בתשלום ויתקיים בתאריכים  18.10.2019-01.09.2019
 
לפרטים נוספים.


3. קורסי אנגלית כשפה זרה:

הסיווג לקורסי אנגלית נקבע ע"פ הציון באנגלית בבחינה פסיכומטרית/אמי"ר/אמיר"ם.

אנגלית טרום בסיסי*: למועמדים שציונם בחלק האנגלית בבחינה הפסיכומטרית/אמיר"ם הוא 84-70 או 184-170 בבחינת אמי"ר.
הקורס יתקיים בין התאריכים 27.09.19-12.08.19 בימים א', ב', ד' בין השעות 12:20-08:30.
עלות הקורס: 2,600 ₪.
* לא נוכל להתחייב לכך שהקורס יתקיים במהלך סמסטר א' תש"ף ולכן מומלץ להירשם לקורס הקיץ.

אנגלית בסיסי
: למועמדים שציונם בחלק האנגלית בבחינה הפסיכומטרית/אמיר"ם הוא 99-85 או 199-185 בבחינת אמי"ר.
הקורס יתקיים בין התאריכים 27.09.19-12.08.19 בימים א', ב', ד' בין השעות 19:50-15:50.
עלות הקורס: 2,400 ₪.

אנגלית מתקדמים א'
: למועמדים שציונם בחלק האנגלית בבחינה הפסיכומטרית/אמיר"ם הוא 119-100 או 219-200 בבחינת אמי"ר.
הקורס יתקיים בין התאריכים 27.09.2019-12.08.2019.
עלות הקורס: 1800 ₪.
ניתן לבחור בין שתי האפשרויות הבאות:

•ימים א', ב' בין השעות 12:20-08:30
•ימים א', ב' בין השעות 19:50-15:50

בחינות מועד א': 06.10.2019
בחינות מועד ב': 23.10.2019
סטודנט המסווג לרמה מסוימת צריך ללמוד במהלך הלימודים את כל הקורסים באנגלית החל מהרמה אליה סווג ועד (כולל) הקורס "אנגלית מתקדמים ב'".

יש לסיים את כל קורסי האנגלית עד סוף שנה ב'.

לפרטים נוספים נא לפנות ליחידה לאנגלית במכללה (04-9901832)

תאריך אחרון לרישום לקורסי הקיץ: 04.08.2019

מדיניות החזר שכ"ל בגין ביטול רישום לקורסי הקיץ:

* ביטול עד יום לפני פתיחת הקורס חיוב בסך - 15% ממחיר הקורס.
* ביטול לימודים בקורס החל מתאריך פתיחת הקורס- חיוב מלא (100%) בעלות הקורס.
הביטול ייעשה באמצעות פניה בכתב בלבד למזכירות האקדמית למייל pniot_ma@braude.ac.ilהערה: המכללה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מועד הקורסים במידת הצורך.


פתיחת הקורסים מותנית במספר מספיק של נרשמים לכל קורס.