השאלה בין ספרייתית

לשירות קוראי הספריה, המרצים והסטודנטים, עומדת ההשאלה הבינספריתית. במסגרת שירות זה מובאים חמרי למידה והוראה עבור הקוראים מספריות אחרות ומשירותי מידע בארץ וברחבי העולם. השירות חינם למרצים ועלותו לסטודנטים נשקלת בהתאם לנסיבות תנאי ההבאה והתקציב.

הנחיות מפורטות לאופן השימוש בשירות זה ניתן לקרוא במסמך ההנחיות המצורף כאן.