יועצים אקדמיים

החלוקה ליועצים האקדמיים היא לפי מספר נקודות הזכות האקדמיות שצבר הסטודנט.

לסמסטר חורף- על פי נ"ז שנצברו עד תום סמסטר אביב בשנה החולפת (ללא סמסטר קיץ)

לסמסטר אביב- על פי נ"ז שנצברו עד תום סמסטר קיץ בשנה החולפת. 

הפניה היא ישירות מתחנת המידע לסטודנט. 

נ"ז נצברות
שם היועץ
שעות הקבלה
משרד
כתובת מייל
פגישה
טלפון חיצוני
0-35.99
ד"ר רחל רביד
יום ב' 
10:30-11:30
M204
rachelr3@braude.ac.il
בתיאום מראש
04-9901849
36-80.99
ד"ר הילה פרץ
יום ד'
15:00-16:00
M204
hillap@braude.ac.il
בתיאום מראש
04-9901849
81-117.99
ד"ר
 הילה פרץ
יום ד' 15:00-16:00
 M204
hillap@braude.ac.il
בתיאום   מראש
04-9901849
118-160
מר הפטר אילן

יום ה'11:30-12:30

חדר מורים EM
ihefter@braude.ac.il
בתיאום מראש