תנאי הרשמה מחלקתיים

 
המחלקה להנדסת חשמל  ואלקטרוניקה
         
         
           
תנאי הרשמה מחלקתיים
(1) בעל תעודת בגרות ישראליתבתנאי שיהיו בה:
(א) מתמטיקה ברמה של 4 יח"ל לפחות*.
(ב) אנגלית ברמה של 4 יח"ל לפחות.
(ג) ממוצע ציונים משוקלל של 70 לפחות (ממוצע גולמי, לא כולל בונוסים).
בסעיפים א'-ב' לעיל הציון המינימלי הנדרש הוא 60, גם אם יש יותר ממספר היחידות שצוין לעיל.
*המכללה תקיים קורסים קדם אקדמיים במתמטיקה, ברמת4 יח"ל,
למועמדים שיהיו מעוניינים בכך.
בנוסף, בתעודת בגרות ישראלית נדרש ציון 60 לפחות בפיזיקה  ברמה של 3 יח"ל.
על בעל תעודת בגרות  מחו"ל לעמוד בבחינת כניסה בפיזיקה  ברמה של 3 יח"ל.
לחילופין על המועמד לעבור בהצלחה בציון 60 לפחות קורס בפיזיקה במכינת קדם הנדסה במכללה.
 
(2) ציון בבחינה הפסיכומטרית
ציון הסף בבחינה הפסיכומטרית הוא 500 אך תישקל באופן חריג מועמדותם של בעלי ציון פסיכומטרי מתחת ל-500  בהתאם להישגיהם בסעיפים השונים ובתעודת הבגרות.
 
(3) בעל תעודת הנדסאות 
הנדסאי אשר סיים לימודיו בבית ספר מוכר להנדסאות ובידו דיפלומה או תעודת זכאות לדיפלומה, יוכל להתקבל (גם אם לא הציג ציון בבחינה הפסיכומטרית), במידה והוא עונה על התנאים המפורטים בסעיף (1) וכן על פי ציוניו בלימודי הנדסאות, בתנאי הבא:
ציון ממוצע של 75, לפחות, בלימודי ההנדסאות.
לצורך חישוב הממוצע יילקחו בחשבון כל הבחינות החיצוניות שהמועמד נבחן בהם במסגרת לימודי הנדסאות. ציון הבחינה יכלול גם את מרכיב ציון בית הספר (ציון מגן) על פי השקלול המוגדר במסגרת הלימודית המתאימה (משרד החינוך או מה"ט).
 
מגוון מסלולי הלימודים לתואר B.Sc.במחלקה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה:-
המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה מציעה מבחר מסלולי למידה לתואר B.Sc. בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה:
 
 
(1) הנדסה ישיר
תכנית למודים זו מתפרסת על כ-4 שנים ולצורך זכאות לתואר יש לצבור 160 נקודות זכות. מתוכם 134.75 נקודות זכות של מקצועות חובה.  תכנית הלימודים מוצגת בשנתוןושינויים בה מפורסמים על ידי המחלקה. 
 ניתן להתחיל תכנית זו בסמסטר סתו  ובסמסטר אביב.
 
(2) לימודי השלמה להנדסאים   
המחלקה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה מציעה, להנדסאים מדופלמים, מבחר תכניות השלמה מהנדסאי לתואר B.Sc. בהנדסת חשמל  ואלקטרוניקה.
 
כל תכנית השלמה כוללת מודול השלמה ורק אחרי הצלחה בו יוכר הזיכוי בנקודות זכות אקדמיות עבור לימודי הנדסאות.
 
זיכוי זה יינתן בהתאם לתנאים הבאים:
  • על מנת לעבור את מודול ההשלמה ולזכות בנקודות הפטור להנדסאים, על הסטודנט להשיג ממוצע מצטבר 70 לפחות וציון 65   לפחות בכל מקצוע של מודולי ההשלמה השנתיים, או ממוצע מצטבר 65 וציון  עובר בכל מקצוע של מודול ההשלמה המרוכז והשלמת עתודאים.
  • הזיכוי יהיה אישי ולא קבוצתי, כלומר לכל סטודנט תיבדק רשימת המקצועות אותם למד, באיזה היקף נלמד כל מקצוע, באיזה ציון עבר את המקצוע  ומה הם התכנים שנלמדו באותו מקצוע.
  • ציון המינימום לקבלת זיכוי בנקודות הינו 80 לכל מקצוע.
פטור עם נקודות יינתן עבור המקצועות המפורטים בטבלה המתאימה למסגרת לימודי ההנדסאות שבה למדו.
 
סטודנטים המעוניינים בתכנית השלמה שנתית, יהיו רשומים בשנה א במסלול הנדסה ישיר, אבל יבנו את תכנית לימודיהם על בסיס פירוט המקצועות, נקודות הזיכוי  ושעות הלימוד הנדרשות למתן הפטור,  המתוארים בטבלאות בהמשך.
להלן פרוט מודולי ההשלמה השונים:
  • מודול השלמה שנתי להנדסאי מה"ט.
  • במודול השלמה שנתי להנדסאי משרד החינוך.
  •  מודול השלמה לעתודאים.
  • מודול השלמה מרוכז להנדסאים בסמסטר אביב קיץ
המכללה רואה עצמה זכאית לשנות תכניות לימודים בהתאם לנסיבות או התפתחויות אקדמיות.
 
רשימת פטורים אפשריים לבעלי דיפלומת הנדסאי
להלן רשימת המקצועות שבהם ניתן לקבל פטור על סמך לימודי הנדסאות. מתן הפטור הוא פרטני, בתנאי ובגיליון ציונים הנספח לדיפלומת ההנדסאות, מופיע המקצוע בהיקף שעות לימוד מתאים ובציון 80 לפחות.   
 
 
                                                  נספח א
 
 
פטורים למשלימים בעלי דיפלומת הנדסאות של מה"ט
  
לימודי הנדסאות
פטור מלימודים אקדמיים בהנדסה
מס'
מקצוע
שעות
לימוד
מס'
מקצוע
מקצוע
נ"ז
1
מע בחשמל ומדידות
48
31300
מע' מבוא להנדסת חשמל
0.75
2
תורת החשמל
208
31315
מבוא להנ' חשמל
4
31810
המרת אנרגיה
3.5
3
מערכות ספרתיות
192
31510
מיתוג ומערכות ספרתיות
2.5
4
מבוא למחשבים
32
31230
מבוא למחשבים
2.5
5
אלקט' תקביל'
128
31330
מבוא לאלקטרוניקה
3.5
31410
אלק' תקבילית
3.5
6
אלק' תקב' מע'
80
31340
מבוא לאלק' מע'
0.75
31400
אלק' תקב' מע'
0.75
7
אלקט' ספרתית
128
31520
אלקט' ספרתית
3.5
8
אלק' ספר' מע'
112
31530
אלק' ספר' מע'
0.75
9
מיקר ומחשבים
112
31205
מיקרו-מעבדים +
מעבדה
3.25
10
מע' במיקרו
160
11
מע בתיב"ם
80
31640
תיב"ם
1.0
12
 
 
51605
כלכלה
2.0
13
 
 
 
לימודים כלליים
4.0
14
 
 
 
מיומנויות למידה
1.0
15
 
 
 
לימודי ספורט
0.5
 
 
 
 
סה"כ
37.75
 
 
 
פטורים למשלימים בעלי דיפלומת הנדסאות של משרד החינוך
 
 
לימודי הנדסאות
פטור מלימודים אקדמיים בהנדסה
מס'
מקצוע
שעות
לימוד
מס'
מקצוע
מקצוע
נ"ז
1
מיקרו-מחשבים 1+2+3
156
31205
מיקרו-מעבדים +
מעבדה
3.25
מע' במיקרו 1+2+3
180
2
אלקט' תקביל' 1+2
108
31330
מבוא לאלקטרוניקה
3.5
31410
אלק' תקבילית
3.5
3
מעבדת גרעין 1+2+3
180
31340
מבוא לאלק' מע'
0.75
31400
אלק' תקב' מע'
0.75
4
אלקט' ספרתית
84
31520
אלקט' ספרתית
3.5
אלק' יישומית
96
5
מע' במערכות אלק'
72
31530
אלק' ספר' מע'
0.75
6
אלק' של מע' הספק
72
31840
אלק' של מע' הספק
2.5
7
שידור וקליטה
156
31710
מבוא לתקשורת
2.5
8
מערכות בקרה
96
31910
מבוא לבקרה
3.5
9
 
 
51605
כלכלה הנדסית (קורס כללי)
2.0
10
 
 
 
לימודים כלליים
4.0
11
 
 
 
מיומנויות למידה
1.0
12
 
 
 
לימודי ספורט
0.5
 
 
 
 
סה"כ
32
 
  
נספח ב
 
לימודי חובה במודול השלמה שנתי להנדסאי מה"ט
מקראה לקיצורים שבטבלאות
ה - ש' הרצאה, ת - ש' תרגול, מ - ש' מעבדה, נ"ז - נקודות זכות
פ' מה"ט – אפשרות לקבלת פטור (בהתאם לתנאי התכנית להנדסאי מה"ט).
פ' משה"ח -  אפשרות לקבלת פטור (בהתאם לתנאי התכנית להנדסאי משרד החינוך).
 
הערה: מודולי ההשלמה המוצגים מתייחסים להנדסאים הזכאים לכל הפטורים במקצועות המסומנים. הנדסאים שאינם זכאים למלוא הפטורים יידרשו להשלים את המקצועות בהם אין להם פטור.
סמסטר 1 וסמסטר 2 מהווים מודול השלמה
סמסטר 1
מס'
הקורס
שם
הקורס
ה
ת
מ
נ"ז
פ'
 מה"ט
11002
אלגברה מ
4
2
-
5.0
 
11004  
חדו"א 1 מ
4
2
-
5.0
 
11024
פיזיקה 1 מ
3
2
2
4.5
 
11064
אנגלית מדעית (**)
-
2
 
אין
כן
31230 
מבוא למחשבים
2
1
-
2.5
כן
41090
כימיה א
2
1
-
2.5
 
 
מקצועות בחירה *
4
2
 
5.0
 
סה"כ
 
17
9
2
22
 
**השעות הרשומות ללימודי הבחירה הן לצורך הערכת עומס בלבד.
 
*מקצועות בחירה אפשריים לסמסטר 1:
מס'
הקורס
שם
הקורס
ה
ת
מ
נ"ז
31225
מיקרו-בקרים
2
1
3
3.25
31500 
תכן לוגי
2
1
-
2.5
31570
מעגלים ספרתיים
2
1
-
2.5
31640
תיב"ם אלקטרוני
-
-
4
1.0
 
סמסטר 2
מס'
הקורס
שם
הקורס
ה
ת
מ
נ"ז
פ' מה"ט
11006 
חדו"א 2 מ
4
2
-
5.0
 
11007
משוואות דיפרנציאליות
1
1
-
1.5
 
11025
פיזיקה 2 מ
3
2
2
4.5
 
11044 
אנגלית טכנית 1
-
2
-
1.0
 
31300 
מבוא להנדסת חשמל מעבדה
-
-
3
0.75
כן
31315
מבוא להנדסת חשמל
3
2
-
4
כן
31510
מיתוג ומערכות ספרתיות
2
1
-
2.5
כן
51605
כלכלה הנדסית
2
-
-
2.0
כן
חדש 
הסתברות וסטטיסטיקה ח'
3
1
-
3.5
 
31615
תכנות
2
2
2
3.5
 
 
מקצועות בחירה *
2
1
 
2.5
 
סה"כ
 
15
11
4
21.5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
**השעות הרשומות ללימודי הבחירה הן לצורך הערכת עומס בלבד.
 
 
לימודי חובה במודול השלמה שנתי להנדסאי משרד החינוך
 
סמסטר 1 וסמסטר 2 מהווים מודול השלמה
סמסטר 1
 
מס'
הקורס
שם
הקורס
ה
ת
מ
נ"ז
פ' משה"ח
11002
אלגברה מ
4
2
-
5.0
 
11004  
חדו"א 1 מ
4
2
-
5.0
 
11024
פיזיקה 1 מ
3
2
2
4.5
 
11064
אנגלית מדעית (**)
-
2
 
אין
כן
31230 
מבוא למחשבים
2
1
-
2.5
 
 
מקצועות בחירה *
2
1
 
2.5
 
41090
כימיה א
2
1
-
2.5
 
סה"כ
 
17
9
2
22
 
 
*הנדסאי משה"ח יידרשו להוסיף  מקצוע בחירה מתוך הרשימה הבאה.
**השעות הרשומות ללימודי הבחירה הן לצורך הערכת עומס בלבד.
 
*מקצועות בחירה אפשריים לסמסטר 1:
מס'
הקורס
שם
הקורס
ה
ת
מ
נ"ז
פ' משה"ח
31225
מיקרו-בקרים
2
1
3
3.25
 
31500 
תכן לוגי
2
1
-
2.5
 
31570
מעגלים ספרתיים
2
1
-
2.5
 
31640
תיב"ם אלקטרוני
-
-
4
1.0
 
 
סמסטר 2
מס'
הקורס
שם
הקורס
ה
ת
מ
נ"ז
פ' משה"ח
11006 
חדו"א 2 מ
4
2
-
5.0
 
11007
משוואות דיפרנציאליות
1
1
-
1.5
 
11025
פיזיקה 2 מ
3
2
2
4.5
 
11044 
אנגלית טכנית 1
-
2
-
1.0
 
31300 
מבוא להנדסת חשמל מעבדה
-
-
3
0.75
 
31315
מבוא להנדסת חשמל
3
2
-
4.0
 
31510
מיתוג ומערכות ספרתיות
2
1
-
2.5
 
51605
כלכלה הנדסית
2
-
-
2.0
כן
31615
תכנות
2
2
2
3.5
 
סה"כ
 
12
12
7
22.75
 
 
לימודי החובה במודול ההשלמה להנדסאי עתודה זהה לזה של הנדסאי משרד החינוך. סטודנטים אלה ילמדו פיזיקה 1מ ולא את קורס ההכנה. מודולי ההשלמה למיניהם כוללים את הקורס פיזיקה 2מ  גם במקרה של לימוד קורס הכנה בפיזיקה.
 
לימודי חובה במודול השלמה מרוכז להנדסאים בסמסטר אביב +קיץ
תכנית זאת מומלצת למועמדים הזכאים לנקודות הפטור הנכללות בלימודי שנה א' והנם בעלי יכולות לימודיות גבוהות.
במהלך לימודי מודול ההשלמה הסטודנט הינו במעמד "סטודנט על תנאי". על מנת לעבור למעמד של "סטודנט מן המניין" יידרש הסטודנט לעבור בהצלחה את מודול ההשלמה.
 
סמסטר 1 וסמסטר קיץ מהווים מודול השלמה
סמסטר 1 – אביב (מתחיל בחודש פברואר של כל שנה)
מס'
הקורס
שם
הקורס
ה
ת
מ
נ"ז
11002
אלגברה מ
4
2
-
5.0
11016  
חדו"א המ'
6
3
-
10.0
11024
פיזיקה 1 מ
3
2
2
4.5
11018
מתמטיקה הא'
7
2
-
6.0
11044 
אנגלית טכנית 1
-
2
-
1.0
51729 
הסתברות ויסודות הסטטיסטיקה
2
1
-
2.5
סה"כ
 
22
12
2
29.00
 
סמסטר  - קיץ
מס'
הקורס
שם
הקורס
ה
ת
מ
נ"ז
11025
פיזיקה 2 מ
6
4
4
4.5
11045
אנלית טכנית 2
-
2
-
1.0
סה"כ
 
6
6
4
5.50
 
ניתן להשלים את תכנית הלימודים תוך כשנתיים וחצי לאחר סיום מוצלח של  אחד ממודולי ההשלמה וזכאות למספר פטורים מירבי.