משק

 • מר אלי לוי
  מר אלי לוי
  מנהל המשק

  מר אלי לוי

  טל': 04-9901920 
  נייד: 050-4041303   
  דוא"ל: elilevi@braude.ac.il
  חדר: 234 D

 • מר משה תשובה
  מר משה תשובה
  אב הבית בניין D

  מר משה תשובה

  נייד: 050-4041349
  דוא"ל: moshet@braude.ac.il

 • מר קרלוס גבאי
  מר קרלוס גבאי
  אב הבית בניינים EM ו - P

  מר קרלוס גבאי

  נייד: 050-4041388  
  דוא"ל: carlosg@braude.ac.il

 • מר ברוך פיהלוורי
  מר ברוך פיהלוורי
  אב בית בניין M

  מר ברוך פיהלוורי

  נייד: 050-4041305
  חדר: בניין M

 • מר בועז פילברי
  מר בועז פילברי
  אב בית בניינים L ו EF

  מר בועז פילברי

  נייד: 050-4041305
  חדר:בניין L

 • גב' ג'נט שוורצמן
  גב' ג'נט שוורצמן
  מנהלת מחסן טכני

  גב' ג'נט שוורצמן

  טל': 04-9901925
  דוא"ל: janet@braude.ac.il
  חדר: D206  

 • גב' מזל בלמס
  גב' מזל בלמס
  מחסן טכני

  גב' מזל בלמס

  טל': 04-9901925
  פקס: 
  דוא"ל: mazalbe@braude.ac.il
  חדר: D206
 • מר משה אליקו
  מר משה אליקו
  ראש מדור גינון

  מר משה אליקו

  נייד: 050-4041315

 • מר נתן כהן
  מר נתן כהן
  חצרן

  מר נתן כהן

 • מר איהב כרייס
  מר איהב כרייס
  גנן

  מר איהב כרייס

  טל':  050-4041325

 • מר יעקב מדינה
  מר יעקב מדינה
  גנן

  מר יעקב מדינה

  טל':  050-4041324