"צעד לפני כולם" – תכנית קדם אקדמיה

"צעד לפני כולם" – תכנית קדם אקדמיה

התכנית נותנת תמיכה קדם-אקדמית לסטודנטים מן החברה הערבית המתחילים לימודיהם במכללה. העזרה תהיה במישור החברתי-הסתגלותי ובמישור הלימודי. בתכנית שלושה קורסים מזורזים, אחד במיומנויות למידה, שני באוריינות בשפה עברית וקורס שלישי בשפה האנגלית. בנוסף, יומיים של פעילות חברתית בהם ייפגשו הסטודנטים החדשים עם סטודנטים ותיקים להיכרות, הדרכה ופעילות חברתית משותפת וכל סטודנט חדש יקבל שיבוץ אצל חונך שהוא סטודנט ותיק מצליח בלימודים.

פירוט היקף ומבנה התוכנית:

התחום המטרות היקף השעות 
אנגלית שיפור מיומנויות בהתמודדות עם טקסטים מדעיים באנגלית ושיפור מיומנויות הדיבור 20
מיומנויות למידה הקניית מיומנויות למידה חיוניות כמו: אסטרטגיות למידה, תכנון יעיל, שאילת שאלות וכו'. 20
אוריינות בשפה העברית הקניית מיומנויות בנושא של קריאה, דיבור וכתיבה. יושם דגש על הבעה מובנת, לשון מתוקנת ומדויקת כמו-גם על שיפור מיומנויות כתיבה ופיתוח כישורי כתיבת עבודות אקדמיות.  20